"Hidup baru dalam Yesus"

“Hidup baru dalam Yesus”

Bacaan Liturgi: Kis. 4:32-37; Yoh. 3:7-15.

“Hidup baru dalam Yesus”

Yesus melanjutkan pengajaran-Nya kepada Nikodemus tentang kelahiran kembali dan kehidupan baru di dalam Roh. Wujud kehidupan baru di dalam Roh itu terkait erat dengan kepercayaan kepada sang Anak Manusia, Dia yang telah turun dari surga. Yesus berkata: “Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya beroleh hidup yang kekal”.

Salib Yesus menunjukkan rahasia ilahi keselamatan Tuhan bagi umat manusia. Setiap orang yang memandang Dia yang tersalib dan percaya kepada-Nya akan menerima anugerah hidup baru di dalam Roh. Itulah sebabnya, setiap kehidupan baru sebagai murid Yesus senantiasa ditandai dengan ‘Tanda Salib’. Semoga kita semua yang sudah dimeteraikan dengan Tanda ini senantiasa pula diperbaharui oleh-Nya dan kelak memperoleh buah penebusan-Nya.

Selamat pagi dan selamat berkarya dalam kasih dan indungan Tuhan. Secara khusus, kumohonkan berkat dan bimbingan Tuhan bagi para sahabat yang melaksanakan UAN hari II.

Salam dan doaku.
RD. Alo Matruty.

Iklan